wp583c5f3d_0f.jpg
Landschapsontwerp en
-advies
     Landschapsadvies
     Openbare ruimte
     Klanten
     Visualisaties
     Portfolio

Links
wpfea0813c_0f.jpg
wp416b58c6.png
wp404e4f55_0f.jpg
wp399d40a8.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp96af49fd.png
wp13527cbd.png
wpdbf67209.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp2d41d15e_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp075c1483_0f.jpg
wp5533b116.gif
In 2003 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Larenstein en heb daar de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting gevolgd met als hoofdvak ontwerpen. Hierna heb ik 8 jaar gewerkt bij een ingenieursbureau als landschapsontwerper. Ik heb hier ervaring opgedaan met uiteenlopende landschapstypen en benaderingen.

Landschapsanalyse
Een belangrijk onderdeel van een project is door bij de start ervan een goede landschapsanalyse uit te voeren. Door middel van deze analyse kun je kwaliteiten boven tafel krijgen, aspecten die je in de verdere planvorming wilt behouden of juist versterken. Ook minder fraaie punten en aandachtspunten komen aan de orde. In een analyse worden bestaande beleidsstukken meegenomen. Daarnaast worden de wensen en uitgangspunten bij een project inzichtelijk gemaakt.

Beeldstructuurkaart
Een doelstreffende manier om de landschapsanalyse in beeld te brengen is door middel van een beeldstructuurkaart. Dit is een schematische weergave van de landschappelijke opbouw.

Landschapsadvies en -ontwerp
Op basis van de analyse, met de uitgangspunten rondom het project, kan een afgewogen en onderbouwd advies worden opgesteld en kan een en ander in een ontwerp inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer komt advisering op het gebied van landschap om de hoek kijken?
Denk hierbij aan:
-   Natuurontwikkelingsprojecten
-   Landschapsontwikkelingsplannen
-   Structuurvisies
-   Gebiedsvisies
-   Inpassing van grootschalige infrastructuur
-   Inpassing van het lokale wegennet, shared space-principes
-   Inpassing van faunapassages
-   Openbare ruimte (cultuurhistorie laten zien oid)
-   Kader Richtlijn Water opgaven (bijvoorbeeld beekherstel)
-   Inpassing van klimaatadaptatiemaatregelen
-   Waterbergingsopgaven   
wp728d793a_0f.jpg