wp583c5f3d_0f.jpg
Landschapsontwerp en
-advies
     Landschapsadvies
     Openbare ruimte
     Klanten
     Visualisaties
     Portfolio

Links
wpfea0813c_0f.jpg
wp416b58c6.png
wp404e4f55_0f.jpg
wp399d40a8.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp96af49fd.png
wp13527cbd.png
wpdbf67209.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp2d41d15e_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp075c1483_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp4d99b69e_0f.jpg
Een landschap of gebied bestaat uit vele lagen die het een eigen karakter, een eigen verhaal geven. Juist die eigenheid en gelaagdheid, de link met cultuurhistorie, archeologie, maar ook ecologie geven mij inspiratie voor mijn ontwerpen.

Een eigentijds en gedragen plan vormgeven waarbij de landschaps- en gebiedskwaliteiten worden benut en versterkt, dat is mijn uitdaging als landschappelijk adviseur.

Ik heb een aantal jaar bij een ingenieursbureau gewerkt en ben daardoor ook gewend aan werken in multidisciplinaire teams waarin ik werkte aan de ruimtelijke vertaling van onder meer landschappelijke, ecologische en hydrologische vraagstukken op verschillende schaalniveaus. Ik ben een integrale denker en sterke verbeelder en beheers verschillende technieken, zowel handmatig als digitaal, om aansprekend kaart- en beeldmateriaal te maken. Ik heb een brede belangstelling en integrale blik die ik in mijn werk graag inzet. Op een rustige en creatieve wijze werk ik aan je vraagstukken. Ik ben niet voor één gat te vangen en duik net als een Jack Russel ook head first in een molshoop om de opgave uit te graven.

Ik heb onder andere gewerkt aan:
-    Inrichtingsplan Ecologische hoofdstructuur Vliegveld Twente, Overijssel
-    Integrale klimaatadaptatie Eemsdelta, Groningen
-    Inpassingsplan stortlocatie Wijster, Drenthe
-    Inrichtingsplannen Nieuwe Natuur Overijssel, Overijssel
-    Gebiedsvisie Appelscha Hoog, Drenthe
-    Ruimtelijke kwaliteit en Kader Richtlijn Water opgaven rond Azelerbeek, Overijssel
-    Veenweidevisie Fryslan, Friesland
-    Landschapsherstelplan Amerdiep en Anlooërdiep, Drenthe
-   Verkenningenstudie robuuste verbinding van Wold naar Weerribben, Overijssel
-   Het zilveren lint, verbeelding van de noordelijke natte as
-   Inrichtingsplannen rond de hunebedden, Drenthe
-   Inrichtingsplan proef kokkelteelt Texel, Noord Holland
-   Gebiedsontwikkeling De Centrale As, Friesland
-   Ontwerp faunapassage en fietstunnel N350, Overijssel
-   Verkenningenstudie N333 Muggenbeet, Overijssel
-   Inrichtingsplan knooppunt Lankhorst, Overijssel
-   Ecologische maatregelen Polderhoofdkanaal, Friesland

Wilt u meer weten over mijn bijdrage aan deze projecten, dan hoor ik het graag en kom ik je graag meer vertellen!